Bez znaczenia czy bezznaczenia

Jak się pisze?

Poprawnie

bez znaczenia

Niepoprawnie

bezznaczenia

Poprawny jest zapis rozłączny: "bez znaczenia"

Przykłady:

Nie ma o czym gadać. Teraz to już kompletnie bez znaczenia.

Kolor tego przedmiotu jest tak naprawdę bez znaczenia, byleby wyrobili się z wysyłką do przyszłego wtorku.