Pominął czy pominoł

Jak się pisze?

Poprawnie

pominął

Niepoprawnie

pominoł

Poprawna forma to "pominął" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Wydaje mi się, że mój brat, czytając tę książkę, pominął co najmniej kilka ważnych fragmentów.

Nie pominął pan przypadkiem kogoś? Chyba też powinnam być na tej liście.