Antoni czy Antonii

Jak się pisze?

Poprawnie

Antoni, Antonii

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne:

  • Antoni - mianownik i wołacz pochodzące od męskiego imienia "Antoni"
  • Antonii - dopełniacz, celownik i miejscownik pochodzące od żeńskiego imienia "Antonia"


Przykłady:

W czym mogę ci pomóc, Antoni?

Dawno nie widziałem naszej przyjaciółki Antonii.

Przyszedł do mnie Antoni. Sporo rozmawialiśmy o dawnych czasach.

Mama Antonii niedawno założyła swoją własną restaurację.

Jego tata Antoni to bardzo miły człowiek.

Mam nadzieję, że mojej kuzynce Antonii uda się poprawić te oceny.