Znalazłabyś czy znalazła byś

Jak się pisze?

Poprawnie

znalazłabyś

Niepoprawnie

znalazła byś

Poprawny jest zapis łączny: "znalazłabyś".

Przykłady:

Znalazłabyś dla mnie chwilę? Chciałbym porozmawiać.

Jeśli znalazłabyś gdzieś moje okulary, daj mi znać.

Znalazłabyś mi jakieś ciekawe oferty na wakacje? Wiem, że jesteś w tym bardzo dobra.