Poprzedzający czy poprzedzajoncy

Jak się pisze?

Poprawnie

poprzedzający

Niepoprawnie

poprzedzajoncy

Poprawna forma to "poprzedzający".

Przykłady:

Występ poprzedzający całe wydarzenie okazał się naprawdę ciekawy.

Wstępna rozmowa z kandydatami to proces poprzedzający ostatni etap rekrutacji.