Odniósł czy odniusł

Jak się pisze?

Poprawnie

odniósł

Niepoprawnie

odniusł

Poprawna forma to "odniósł" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Podczas spotkania nasz prezes odniósł się do kwestii związanych z zapewnieniem pracownikom większego bezpieczeństwa.

Nie spodobało mi się to, w jaki sposób się do mnie odniósł.

Jak by się Pan odniósł do jego wypowiedzi?