Zdąży czy zdąrzy

Jak się pisze?

Poprawnie

zdąży

Niepoprawnie

zdąrzy

Poprawna forma to "zdąży" zapisywane z użyciem "ż".

Przykłady:

Nie jestem pewien, czy zdąży na to spotkanie. Wyszedł trochę za późno.

Nie zostało wiele czasu, ale mam nadzieję, że zdąży się przygotować do tego egzaminu.