Zamierzasz czy zamieżasz

Jak się pisze?

Poprawnie

zamierzasz

Niepoprawnie

zamieżasz

Poprawna forma to "zamierzasz" zapisywane przez "rz".

Przykłady:

Wiesz już, co zamierzasz z tym zrobić?

Słyszałem, że zamierzasz się przeprowadzić, to prawda?

Zamierzasz tu w końcu posprzątać?