Za duża czy zaduża

Jak się pisze?

Poprawnie

za duża

Niepoprawnie

zaduża

Właściwy jest zapis rozłączny: "za duża".

Przykłady:

Ta bluza była na mnie znacznie za duża. Wyglądałam w niej jak w jakimś worku.

W tamtych czasach była już trochę za duża, żeby nadal oglądać bajki.