Przez co czy przezco

Jak się pisze?

Poprawnie

przez co

Niepoprawnie

przezco

Poprawny jest zapis rozłączny: "przez co".

Przykłady:

Na drodze miał miejsce jakiś wypadek, przez co jechaliśmy w sporym korku.

Nie zdążyłem oddać mojej pracy na czas, przez co dostałem ocenę niedostateczną.

Spóźniłem się na pociąg, przez co musiałem czekać przez niemal godzinę na następny.