Wdrażać czy wdrarzać

Jak się pisze?

Poprawnie

wdrażać

Niepoprawnie

wdrarzać

Poprawna forma to "wdrażać" zapisywane z użyciem litery "ż".

Przykłady:

Nie chcieliśmy wdrażać takiego rozwiązania bez dokładnych testów.

Zapytałem ich, jak długo zamierzają wdrażać te poprawki.

Miał za zadanie wdrażać nowych pracowników na ich stanowiska.