Króluje czy kruluje

Jak się pisze?

Poprawnie

króluje

Niepoprawnie

kruluje

Poprawna forma to "króluje" zapisywane z "ó" i "u".

Przykłady:

Ten klub króluje w lidze już od wielu lat. Są naprawdę niesamowicie mocni.

Jaka potrawa króluje na waszym niedzielnym stole?