Siwi czy CV

Jak się pisze?

Poprawnie

siwi, CV

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • CV - skrót pochodzący od łacińskiego "Curriculum Vitae". Określa się w ten sposób dokument będący pewnego rodzaju życiorysem zawodowym. Zazwyczaj znajdują się na nim między innymi takie informacje jak dane kontaktowe, umiejętności, doświadczenie zawodowe, czy wykształcenie osoby aplikującej o pracę. 
  • Siwi - forma wyrazu "siwy" (np.: oni są siwi).

Przykłady:

Wziąłeś ze sobą CV? Nie będzie potrzebne. Chciałbym po prostu porozmawiać o konkretach.

Obaj jesteśmy już siwi. Jakby nie było, mamy swoje lata.