Niedoceniony czy nie doceniony

Jak się pisze?

Poprawnie

niedoceniony

Niepoprawnie

nie doceniony

Poprawna forma to "niedoceniony" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Czułem się trochę niedoceniony. Przez ponad dziesięć lat pracy nie usłyszałem tam ani jednej pochwały.

Myślę, że jego skok został trochę niedoceniony. Był naprawdę wspaniały, a sędziowie ocenili go na siedemnaście z dwudziestu możliwych punktów.