Z sobą czy ze sobą

Jak się pisze?

Poprawnie

ze sobą, z sobą

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne i mają to samo znaczenie.

Popularniejszą jest jednak forma "ze sobą".

Przykłady:

Przez około pół godziny rozmawiał sam ze sobą.

Powinieneś być ze sobą szczery. Nie musisz mówić mi prawdy, ale siebie nie oszukasz.

Nie wiem czy chciałabym rozmawiać ze sobą z przeszłości.