Nie korzystanie czy niekorzystanie

Jak się pisze?

Poprawnie

niekorzystanie

Niepoprawnie

nie korzystanie

Poprawna forma to "niekorzystanie" zapisywane łącznie, jako jeden wyraz.

Przykłady:

Prosimy o niekorzystanie z tego urządzenia do czasu usunięcia usterki.

Podczas tej lekcji zostaliśmy poproszeni o niekorzystanie z naszych podręczników.

Poprosili swoich pracowników o niekorzystanie z tego pomieszczenia podczas trwania remontu.