Nie chcąc czy niechcąc

Jak się pisze?

Poprawnie

nie chcąc

Niepoprawnie

niechcąc

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie chcąc".

Przykłady:

Nie chcąc go za bardzo urazić, postarałam się powiedzieć to najdelikatniej, jak potrafiłam.

Chcąc nie chcąc, ostatecznie musiałem przyznać mu rację.