Z poważaniem czy z powarzaniem

Jak się pisze?

Poprawnie

z poważaniem

Niepoprawnie

z powarzaniem

Z poważaniem - zwrot grzecznościowy, stosowany zwykle na końcu oficjalnego pisma (np. listu, e-maila). Kieruje się go zwykle do instytucji, nieznanego adresata, lub osoby będącej wyżej w danej hierarchii (np. przełożonego).

Poprawnym zapisem jest ten z "Ż", ponieważ "poważanie" pochodzi od wyrazu "powaga", zatem G wymienia się tu na Ż.

Przykłady:

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem
XYZ

Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
Z poważaniem. XYZ