Z pewnością czy spewnością

Jak się pisze?

Poprawnie

z pewnością

Niepoprawnie

spewnością

Poprawna forma to "z pewnością" zapisywane rozłącznie z pierwszą literą "z".

Przykłady:

Z pewnością zareagowałby trochę inaczej gdyby dowiedział się o tym wcześniej.

Z pewnością nie jadłem wcześniej niczego tak pysznego. Wspaniała potrawa.

Z pewnością mu się spodoba. Zawsze lubił takie koszule.