Nieukończone czy nie ukończone

Jak się pisze?

Poprawnie

nieukończone

Niepoprawnie

nie ukończone

Poprawna forma to "nieukończone" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Jego dwa projekty nadal stoją nieukończone.

Te zadania wciąż są nieukończone. Powinni się tym w końcu zająć.