Niewyraźne czy nie wyraźne

Jak się pisze?

Poprawnie

niewyraźne

Niepoprawnie

nie wyraźne

Poprawna forma to "niewyraźne" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Wywołane przez nią zdjęcie okazało się być zupełnie niewyraźne.

Te literki wydają mi się trochę niewyraźne. Umiesz to przeczytać?

Wysyłał trochę sprzeczne, niewyraźne sygnały. Nic z tego nie zrozumiałam.