Po powrocie czy popowrocie

Jak się pisze?

Poprawnie

po powrocie

Niepoprawnie

popowrocie

Poprawny jest zapis rozłączny: "po powrocie".

Przykłady:

Od razu po powrocie miałem ochotę zjeść zupę ogórkową.

Po powrocie z wakacji mieliśmy udać się jeszcze na tydzień w góry.

Poprosiła ją, żeby po powrocie ze szkoły wyszła na spacer z ich psem.