Prosilibyśmy czy prosili byśmy

Jak się pisze?

Poprawnie

prosilibyśmy

Niepoprawnie

prosili byśmy

Poprawny jest zapis łączny: "prosilibyśmy".

Przykłady:

Nie prosilibyśmy o poradę, gdybyśmy jej nie potrzebowali.

Gdyby to naprawdę miało być takie łatwe, raczej nie prosilibyśmy o pomoc.

Jeśli to możliwe, prosilibyśmy o jak najwcześniejszy przyjazd, ponieważ bardzo nam się śpieszy.