Tymże czy tym że

Jak się pisze?

Poprawnie

tymże

Niepoprawnie

tym że

Poprawna jest pisownia łączna: "tymże".

Przykłady:

Podobno przejechał ten dystans właśnie tymże pojazdem.

Będę grała w zespole wspólnie z tymże miłym człowiekiem.

Tymże akcentem zakończymy nasz dzisiejszy koncert.