Z kimś czy skimś

Jak się pisze?

Poprawnie

z kimś

Niepoprawnie

skimś

Poprawny jest zapis rozłączny z wykorzystaniem litery "z", czyli: "z kimś".

Przykłady:

Miałam się dziś z kimś spotkać, ale nie mogę sobie przypomnieć z kim.

Chyba już z kimś na ten temat rozmawiałem.

Nigdy się z kimś takim nie widziałem. Nie wiem o co wam chodzi.