Zdjął czy zdjoł

Jak się pisze?

Poprawnie

zdjął

Niepoprawnie

zdjoł

Poprawna forma to "zdjął".

Przykłady:

Podobno zdjął ten filmik z sieci i już nie można go obejrzeć.

Zdjął kurtkę, ponieważ było mu tam zbyt gorąco.

Poprosiłam go, żeby jechał wolniej, ale on i tak nie zdjął nogi z gazu.