Nie omieszkam czy nieomieszkam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie omieszkam

Niepoprawnie

nieomieszkam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie omieszkam".

Nie omieszkać - skorzystać z jakiejś okazji.

Przykłady:

Nie omieszkam o tym wspomnieć podczas naszego spotkania.

Myślę, że nie omieszkam go o to zapytać.

Oczywiście, nie omieszkam jej tego przekazać.