Współmałżonek czy współ małżonek

Jak się pisze?

Poprawnie

współmałżonek

Niepoprawnie

współ małżonek

Poprawny jest zapis łączny: "współmałżonek".

Znaczenie "współmałżonek":

  • Urzędowe określenie żony lub męża.

Przykłady:

W takich sytuacjach pierwszym podejrzanym bardzo często staje się współmałżonek.

Decyzję może podjąć także współmałżonek.