Podaruj czy podarój

Jak się pisze?

Poprawnie

podaruj

Niepoprawnie

podarój

Poprawna forma to "podaruj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Podaruj mu jakiś ładny prezent.

Podaruj im to, co uznasz za stosowne.