Niewystępujące czy nie występujące

Jak się pisze?

Poprawnie

niewystępujące

Niepoprawnie

nie występujące

Poprawny jest zapis łączny: "niewystępujące".

Przykłady:

Wydaje mi się, że to niewystępujące w tym regionie.

Składniki niewystępujące w tym produkcie nie wpływały na jego jakość, a przekładały się na tańszy koszt wytwarzania.