Spowodowałoby czy spowodowało by

Jak się pisze?

Poprawnie

spowodowałoby

Niepoprawnie

spowodowało by

Poprawny jest zapis łączny: "spowodowałoby".

Przykłady:

Obawiam się, że spowodowałoby to reakcję łańcuchową.

Takie ogłoszenie prawdopodobnie spowodowałoby niemały zamęt.