Wpłynęły czy wpłyneły

Jak się pisze?

Poprawnie

wpłynęły

Niepoprawnie

wpłyneły

Poprawna forma to "wpłynęły" zapisywane z użyciem litery "ę".

Znaczenie "wpłynęły":

  • Miały wpływ, spowodowały zmianę
  • Przybyły drogą wodną
  • Zostały dostarczone (np. o pieniądzach lub korespondencji)

Przykłady:

Czy środki już wpłynęły na Pańskie konto?

Wpłynęły do nas zażalenia na temat Twojej pracy.

Jej argumenty nie wpłynęły na moją decyzję.