Włożył czy włorzył

Jak się pisze?

Poprawnie

włożył

Niepoprawnie

włorzył

Poprawna forma to "włożył" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Ania powiedziała, że chciałaby, żebym włożył garnitur.

Chwycił za otrzymany ode mnie list i włożył go do kieszeni.