Nie dostrzegać czy niedostrzegać

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dostrzegać

Niepoprawnie

niedostrzegać

Poprawna forma to "nie dostrzegać" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Jak możesz tego nie dostrzegać?

Nie wiem, jak mogli nie dostrzegać zmian w jej zachowaniu.

Woleli nie dostrzegać problemów i koncentrować się na treningach.