Niedostanie czy nie dostanie

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dostanie, niedostanie

Niepoprawnie

-

W zależności od kontekstu obie formy mogą być poprawne, choć w większości przypadków właściwy jest zapis rozłączny: "nie dostanie".

Przykłady:

Wydaje mi się, że z takimi ocenami raczej nie dostanie się do tej szkoły.

Mój brat raczej nie dostanie aż tak obfitego prezentu.

Niedostanie tej pracy trochę mnie rozczarowało, ale wciąż wierzyłem, że znajdę odpowiednią ofertę.