Nie mniejszym czy niemniejszym

Jak się pisze?

Poprawnie

nie mniejszym

Niepoprawnie

niemniejszym

Poprawna forma to "nie mniejszym" zapisywane rozłącznie.

Przykłady:

Ten turniej cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem od poprzedniego.

Udało im się zakończyć mecz z nie mniejszym wynikiem niż ostatnio.

Ta druga rzecz okazała się wcale nie mniejszym problemem.