W brud czy w bród

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

w bród

Niepoprawna pisownia

w brud

Poprawna forma to "w bród" zapisywane z "ó" zamkniętym.

W bród - bardzo dużo, pod dostatkiem; przeprawianie się przez rzekę pieszo (bez pomocy np. łodzi, czy mostu).

Przykład:

Mieli tego po prostu w bród. Myślę, że mogli mieć na stanie nawet kilka tysięcy sztuk.