Krótką czy krutką

Jak się pisze?

Poprawnie

krótką

Niepoprawnie

krutką

Poprawna forma to "krótką" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Po wszystkim postanowiliśmy przeprowadzić ze sobą krótką rozmowę.

Na początku uroczystości szef wygłosił krótką przemowę.