Dopytaj czy do pytaj

Jak się pisze?

Poprawnie

dopytaj

Niepoprawnie

do pytaj

Poprawny jest zapis łączny: "dopytaj".

Przykłady:

Dopytaj go o szczegóły. Jesteś pewien, że tak powiedział?

Dopytaj panią o to, czy będziemy mogli poprawić ten sprawdzian, jeżeli nie pójdzie nam w pierwszym terminie.