Po między czy pomiędzy

Jak się pisze?

Poprawnie

pomiędzy

Niepoprawnie

po miedzy

Poprawna jest pisownia łączna (jako jeden wyraz): pomiędzy.

Przykłady:

Stał gdzieś pomiędzy wysokimi drzewami.

Jest między tym co najmniej taka różnica jak pomiędzy rowerem a samochodem.

Przejeżdżał pomiędzy samochodami tak, jakby w ogóle ich nie było.