Nierozliczony czy nie rozliczony

Jak się pisze?

Poprawnie

nierozliczony

Niepoprawnie

nie rozliczony

Poprawna forma to "nierozliczony" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Nadal jesteś z nimi nierozliczony? Dlaczego trwa to tak długo?

Ten materiał nadal był nierozliczony, co nie bardzo nam się podobało.