Ukaże czy ukarze

Jak się pisze?

Poprawnie

ukaże, ukarze

Niepoprawnie

-

W zależności od konkretnego kontekstu poprawna może być zarówno forma "ukaże", jak i "ukarze".

  • Ukaże — uczyni widocznym, pokaże.
  • Ukarze — nałoży na kogoś karę.

Przykłady:

Mam nadzieję, że ten film jeszcze w tym roku ukaże się w kinach.

Obawiam się, że mama mnie za to ukarze kolejnym szlabanem na komputer.

Obawiał się, że jego trener ukarze go za ten występ.

Niedługo ukaże się wyczekiwana przeze mnie gra komputerowa.