Ukaże czy ukarze

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

ukaże, ukarze

Niepoprawna pisownia

-

W zależności od konkretnego kontekstu poprawna może być zarówno forma "ukaże", jak i "ukarze".

  • Ukaże - uczyni widocznym, pokaże.
  • Ukarze - nałoży na kogoś karę.

Przykłady:

Mam nadzieję, że ten film jeszcze w tym roku ukaże się w kinach.

Obawiam się, że mama mnie za to ukarze kolejnym szlabanem na komputer.