Żebyśmy czy żebyś my

Jak się pisze?

Poprawnie

żebyśmy

Niepoprawnie

żebyś my

Poprawny jest zapis łączny: "żebyśmy".

Przykłady:

Kupmy od razu więcej, żebyśmy nie musieli się jutro wracać.

Chciał, żebyśmy się od niego nauczyli fachu.

Bardzo chciała, żebyśmy oboje dostali się na tę uczelnię.

Przyłóżcie się do tego, żebyśmy nie musieli później po Was poprawiać.