Żebyśmy czy żebyś my

Jak się pisze?

Poprawnie

żebyśmy

Niepoprawnie

żebyś my

Poprawny jest zapis łączny: "żebyśmy".

Przykłady:

Kupmy od razu więcej, żebyśmy nie musieli się jutro wracać.

Chciał, żebyśmy się od niego nauczyli fachu.

Bardzo chciała, żebyśmy oboje dostali się na tę uczelnię.