Stwórz czy stwurz

Jak się pisze?

Poprawnie

stwórz

Niepoprawnie

stwurz

Poprawna forma to "stwórz" zapisywane z "ó".

Przykład:

Kamil, jeśli narzekasz na brak klientów, to może stwórz sobie jakąś stronę internetową.