Stwórz czy stwurz

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

stwórz

Niepoprawna pisownia

stwurz

Poprawna forma to "stwórz" zapisywane z "ó".

Przykład:

Kamil, jeśli narzekasz na brak klientów, to może stwórz sobie jakąś stronę internetową.