Nie dostałam czy niedostałam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dostałam

Niepoprawnie

niedostałam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie dostałam".

Przykłady:

Niestety, nie dostałam się na te studia. Wydaje mi się jednak, że tak naprawdę niewiele mi zabrakło.

Szkoda, że nie dostałam szansy. Myślę, że na tym stanowisku sprawdziłabym się dość dobrze.