Niemogący czy nie mogący

Jak się pisze?

Poprawnie

niemogący

Niepoprawnie

nie mogący

Poprawny jest zapis łączny: "niemogący".

Niemogący — niemający odpowiednich warunków, by czegoś dokonać; niemający do czegoś prawa.

Przykład:

Gdy w końcu dodzwoniłem się na infolinię, odezwał się pracownik niemogący udzielić mi stosownej odpowiedzi.

Niemogący mu pomóc wolontariusz był bardzo rozczarowany.

Niestety, ale Kamil to wciąż zawodnik niemogący startować w tak wysokich kategoriach tego sportu.