Korzystał czy kożystał

Jak się pisze?

Poprawnie

korzystał

Niepoprawnie

kożystał

Poprawna forma to "korzystał" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Widziałem, że podczas swojej pracy korzystał z bardzo zaawansowanych narzędzi.

Niemal zawsze korzystał z różnych okazji, które mu się natrafiały.