Prośbą czy prośbom

Jak się pisze?

Poprawnie

prośbą, prośbom

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Prośbą - narzędnik liczby pojedynczej (z kim? z czym?) pochodzący od rzeczownika prośba.
  • Prośbom - celownik liczby mnogiej (komu? czemu?) pochodzący od rzeczownika prośba.

Przykłady:

Zgodnie z jego prośbą postanowiłam spróbować to jakoś naprawić.

Moją prośbą było tylko to, żeby spróbował trochę posprzątać swój pokój.

Ich prośbom nie było końca. Cały czas coś od nas chcieli.

Nie uległ ich licznym prośbom i nie zgodził się na zagranie w tym tygodniu kolejnego meczu.