Prośbą czy prośbom

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

prośbą, prośbom

Niepoprawna pisownia

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Prośbą - narzędnik liczby pojedynczej (z kim? z czym?) pochodzący od rzeczownika prośba
  • Prośbom - celownik liczby mnogiej (komu? czemu?) pochodzący od rzeczownika prośba;

Przykłady:

Zgodnie z jego prośbą postanowiłam spróbować to jakoś naprawić.

Ich prośbom nie było końca. Cały czas coś od nas chcieli.