Upoważniam czy upowarzniam

Jak się pisze?

Poprawnie

upoważniam

Niepoprawnie

upowarzniam

Poprawna forma to "upoważniam" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Nie upoważniam go do prowadzenia takich rozmów w moim imieniu.

Nawet jeśli upoważniam cię do korzystania z tego samochodu, nie powinieneś używać go do prywatnych celów.