Nie odbierasz czy nieodbierasz

Jak się pisze?

Poprawnie

nie odbierasz

Niepoprawnie

nieodbierasz

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie odbierasz".

Przykłady:

Dlaczego w ogóle nie odbierasz moich telefonów? Obraziłeś się?

Nie rozumiem, czemu nie odbierasz przy mnie telefonów. Mam czas, a to może być przecież coś ważnego.